Seurakunnan missio

Seurakuntamme missio on julistaa armon evankeliumia ylösnousseesta Kristuksesta ja varustaa ihmisiä tasapainoiseen elämään Kristuksen seuraajina.

 

Seurakunnan arvot

Seuraavat arvot ovat meille tärkeitä seurakunnan toiminnassa:

  1. Raamatun opetus (2 Tim. 3:16-17)
  2. Armo (Ef. 2:8-10)
  3. Rukous (Fil. 4:6-7)
  4. Yhteys (1 Joh. 1:1-4)
  5. Palveleminen (Rom. 12:6-8)
  6. Lähetystyö (Matt. 28:19-20)
  7. Kansainvälisyys (Kol. 3:11)
  8. Yhteistyö (Kol. 4:12-13)

Seurakunnan visio

Ennen kaikkea haluamme, että seurakuntamme on yhteisö, jossa ihmisten on hyvä olla. Emme ole täydellisiä, mutta Jumalan armosta voimme kokea hengellistä rakentumista ja rohkaisua. Tässä on visiomme, miltä seurakuntamme voisi näyttää 5-7 vuoden päästä.

1. Seurakunta kokoontuu säännöllisesti

Seurakunnan säännölliset kokoontumiset ovat tarkoitettu kaikille ikäryhmille. Tilaisuuksissa on hyvä ilmapiiri ja myös uusien ihmisten on helppo tulla mukaan. Saarnaus ja ylistys ovat kulttuurillisesti ajan tasalla. Saarnoissa raamatulliset periaatteet tuodaan esille niin, että ne ovat sovellettavissa jokapäiväiseen elämään. Armon opetus on selkeästi esillä. Tilaisuuksissa on järjestetty vastuullisesti lastenhoito eri ikäryhmille. Tilaisuuksissa on aikaa myös sosiaaliselle kanssakäymiselle. Kokoontumispaikka on tarkoituksenmukainen ja kaikilla on sinne esteetön pääsy.

2. Keskinäinen yhteys

Seurakunnassa oleminen ei ole vain kokouksissa istumista, vaan siihen liittyy myös vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Seurakunnassa oleminen on myös ilojen ja surujen jakamista toisten kanssa. Otamme kuitenkin huomioon, että ihmiset ovat erilaisia ja heidän sosiaaliset tarpeensa ovat myös erilaisia. Pienryhmät ovat osa toimintaamme ja niihin on helppo mennä mukaan. Pienemmässä ryhmässä toisiin tutustuminen on myös helpompaa.

3. Seurakunta evankelioi

Seurakuntalaiset osaavat kommunikoida evankeliumin sanoman eteenpäin. Seurakuntalaiset ovat motivoituneita kertomaan evankeliumin sanomaa ystävilleen, eivätkä koe painostusta siihen. Seurakuntaiset ovat luovia siinä, miten hyvää sanomaa viedään eteenpäin. Seurakunta osallistuu myös kansainvälisesti tehtävään lähetystyöhön yhteistyössä toisten seurakuntien kanssa.

4. Seurakunta kouluttaa

Seurakunta tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden opiskella raamattua. Käytössämme on selkeä opintosuunnitelma, joka tarjoaa muutamia vaihtoehtoja opiskeluun. Opiskelussa hyödynnetään modernia tekniikkaa mahdollisimman paljon. Jotta pystymme tarjoamaan korkeatasoista opetusta, teemme opettamisessa yhteistyötä muiden seurakuntien ja pastorien kanssa. Seurakunnalla on myös hyvät yhteydet mahdollisiin jatko-opiskelupaikkoihin.

5. Seurakunta palvelee toisia

Seurakunnassa on mm. lasten- ja nuortentyö, opiskelijatyö (sis. nuoret aikuiset), perhetyö ja seniorityö. Seurakunnalla on näiden lisäksi vielä muitakin palvelustyömuotoja. Nämä työmuodot palvelevat sekä seurakunnassamme mukana olevia henkilöitä, että yhteisöä, jonka keskellä olemme. Eri työmuodot tarjoavat seurakuntalaisille mahdollisuuden olla mukana palvelemassa toisia ihmisiä.